Press 2018 

A bátorságos és bátortalan életről, bátran – TESZT – 2018

G. Mátyus Melinda, hetiujszo.ro 

Az idei TESZT az őszinte­séget és a bátorságot nevez­te ki körüljárandó témaként. Amely, művészetről lévén szó, fából vaskarika lehet, mert­hogy milyen színpad vol­na az, amely – nem ilyen. A néző gyorsan leszavazná. A jó színház lényegéből faka­dó­an őszinte és bátor, eszkö­zei­ben is, csakúgy, mint témavá­lasztásában. És ehhez nem szükséges politikai vagy do­kumentarista színházat csi­nálni.

WITH THE SUPPORT OF

MEDIA PARTNERS

ORGANIZER300077 Timișoara, România
Str. Alba Iulia nr. 2

Tel.: 0256 434 814
Fax: 0256 494 029

www.tm-t.ro
www.teszt.ro
E-mail: info@teszt.ro